Psychoterapia Kielce

Psychoterapia

Psychoterapię prowadzę głównie w nurcie psychodynamicznym, choć zależnie od indywidualnych potrzeb integruję także inne podejścia, zwłaszcza poznawczo-behawioralne. Spotkania rozpoczynają się tzw. konsultacją terapeutyczną w postaci 1-3 sesji (spotkań z psychoterapeutą). Służą one m.in. określeniu obszarów cierpienia, problemów osoby zgłaszającej się, jej oczekiwań oraz określeniu możliwości dokonania pożądanej przez osobę zmiany. Efektem tych początkowych spotkań jest zwykle zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego, w którym określa się wspólnie realne cele do zrealizowania za pomocą psychoterapii. W ramach kontraktu ustala się również zasady wspólnego kontaktu, w tym m.in. liczba i częstotliwość sesji, zasady płatności, odwoływania sesji itp. Po części konsultacyjnej, w oparciu o ustalone cele terapeutyczne, rozpoczyna się właściwy proces psychoterapii, która może mieć charakter krótkoterminowy (od kilku do 25 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat).

Z psychoterapii mogą skorzystać w zasadzie wszyscy, którzy mają jakiś problem natury psychologicznej i chcą za jej pomocą go rozwiązać lub po prostu mają ambicje, w ten sposób, zadbać o własny rozwój osobisty. Poniżej wymieniam kilka zdefiniowanych naukowo oraz innych problemów, w których rozwiązaniu pomocna może być psychoterapia z moim udziałem:

 • zaburzenia depresyjne oraz inne zaburzenia nastroju (w tym chwiejność emocjonalna)
 • zaburzenia lękowe (np. napady paniki, stany lękowe, fobie, lęk społeczny, lęk separacyjny)
 • zaburzenia osobowości (np. narcystyczne, obsesyjno-komulsywne, masochistyczne, antyspołeczne, zależne, borderline, paranoiczne, schizoidalne, histrioniczne, mieszane)
 • zaburzenia psychosomatyczne – uwarunkowane emocjonalnie (np. bóle w klatce piersiowej, bóle żołądka, częste rozwolnienia, problemy dermatologiczne)
 • inne zaburzenia lub objawy o podłożu nerwicowym (np. natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)
 • zaburzenia odżywiania (poza anoreksją)
 • współuzależnienia (czyli życie z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, internetu itp. z czym wiąże się przeżywanie ciągłego stresu, w tym syndrom DDA)

 • zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, negatywizm w zachowaniu, impulsywność)

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (wycofanie i nieśmiałość, agresja, impulsywność, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój)

 • problemy ze snem (np. bezsenność, trudności w zasypianiu, wybudzanie się, koszmary nocne)
 • nienasilone objawy psychotyczne
 • trudności w relacjach z ludźmi, w tym aktualne i przeszłe problemy w relacjach rodzinnych, partnerskich, zawodowych; w rozpoczęciu i/lub utrzymaniu stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi; samotność, brak więzi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak satysfakcji z życia, poczucie: izolacji, bezradności, napięcia, braku sensu życia
 • sytuacje kryzysowe związane z utratą np. bliskiej osoby, pracy, chorobą, porzuceniem, rozwodem lub innymi dramatycznymi zdarzeniami losowymi

 • urazowe powikłania przykrych doświadczeń wieku dziecięcego i młodzieńczego (długotrwałe opuszczenie, nadużycia seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, dysfunkcyjna rodzina, doświadczenie adopcji)

 • problemy w przystosowaniu się do sytuacji nowych, stresowych (np. utrata pracy, emerytura, choroba)
 • problemy w funkcjonowaniu zawodowym
 • zapraszam również osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, rozwijać się i poprawić swoje funkcjonowanie na lepsze

Treści, które ujawnia osoba korzystająca z psychoterapii podczas spotkań z psychoterapeutą objęte są zasadą poufności.- Koszt jednej sesji psychoterapii indywidualnej wynosi 110 zł / 50 minut.
- Sesje psychoterapii odbywają się w gabinecie pod wskazanym na stronie internetowej adresie, punktualnie o umówionej, stałej godzinie, zazwyczaj raz w tygodniu.
- Niezbędna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja wizyty.

Jest formą pomocy przeznaczoną dla osób w związkach, które przeżywają różne trudności oraz sytuacje kryzysowe np. zakłócenie wzajemnych relacji, zbyt silna zależność od siebie (trudności w zachowaniu autonomii), poczucie nieakceptacji, osamotnienia w związku, braku wzajemnego zrozumienia, wzrost obojętności, problem zdrady, utraty zaufania, frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań, przemoc, manipulowanie partnerem(-ką), wzajemne obwinianie, oziębłość seksualna perspektywa rozpadu związku.

Skuteczność terapii zależna jest od zaangażowania obojga partnerów w proces terapii oraz dostrzeżenia własnego udziału w występujących w związku problemach. Rolą terapeuty podczas spotkań jest zrozumienie obojga partnerów, zachowanie pozycji neutralnej oraz bezstronna pomoc.

Pierwsza konsultacja terapeutyczna służy poznaniu motywacji partnerów do zmiany oraz określeniu celów pary i poszczególnych partnerów. Spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut i kończy się ustaleniem, czy psychoterapia dla pary, jest aktualnie jest dla niej optymalną formą. Możliwe, że najpierw lub równolegle z psychoterapią małżeńską/pary będzie konieczna indywidualna psychoterapia krótko lub długoterminowa poszczególnych partnerów.

Treści, które ujawniają osoby korzystające z psychoterapii objęte są zasadą poufności.

 • Koszt jednej sesji psychoterapii małżeństw i par wynosi 150 zł / 60 minut.

 • Częstotliwość: co 2 tygodnie.

 • Długość: kilka miesięcy.

 • Sesje psychoterapii odbywają się w gabinecie pod wskazanym na stronie internetowej adresie, punktualnie o umówionej, stałej godzinie.

 • Niezbędna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja wizyty.