Terapia uzależnień Kielce

Terapia uzależnień

Prowadzę terapię młodzieży i osób dorosłych używających szkodliwie bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz poradnictwo i terapię dla członków rodzin z takimi problemami. Zajmuję się również pomocą osobom z tak zwaną podwójną diagnozą, co oznacza uzależnienie i diagnozę psychiatryczną. Osoby używające THC mogą u mnie skorzystać z programu CANDIS – jest to krótkoterminowa terapia mająca na celu ograniczenie bądź zrezygnowanie z palenia. Posługiwanie się dialogiem motywującym umożliwia mi skuteczne motywowanie do terapii ambulatoryjnej albo w ośrodku stacjonarnym. Pomagam również osobom uzależnionym behawioralnie (hazard, komputer, internet, seks). Rodzina może liczyć u mnie na rzetelne informacje na temat środków psychoaktywnych,poradnictwo oraz sesje rodzinne i indywidualne prowadzone również w domu klientów. W swojej pracy stawiam na wysoką jakość usług i współpracę z różnymi specjalistami (lekarze,psychologowie,prawnicy) i instytucjami , po to by jak najskuteczniej pomagać rodzinie. W tym celu korzystam z różnorodnych szkoleń oraz systematycznie poddaję superwizji moją pracę.

OFERUJĘ:

  • Diagnozę używania szkodliwego lub uzależnienia od środków psychoaktywnych lub behawioralnych.
  • Psychoterapię indywidualną uzależnienia.
  • Program terapii krótkoterminowej dla użytkowników THC rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – CANDIS.
  • Poradnictwo i psychoedukację dla rodzin osób uzależnionych.
  • Sesje rodzinne prowadzone w gabinecie i w domu klientów.
  • Motywowanie do leczenia za pomocą dialogu motywacyjnego.

Sesja trwa 50 min. i kosztuje 100 zł. Zapraszam.